ELEKTRITÖÖD

ALTENERGY OÜ on Teile usaldusväärne partner elektrisüsteemide ehitamisel ja projekteerimisel
TEENUSED JA LAHENDUSED

Elektripaigaldiste projekteerimine


Sisevalgustuse projekteerimine


Tänava- ja välisvalgustuse projekteerimine


Elektrijaotusvõrkude projekteerimine


Piksekaitsesüsteemide projekteerimine ja ehitus


Elektrikilpide koostamine ja paigaldamine


Juhtmete ja kaablite paigaldamine ning ühendamine


Kaablikaitsetorude paigaldamine


Lülitite, pistikupesade ja harukarpide paigaldamine ja ühendamine


 

Valgustite paigaldamine ja ühendamine


Elektriseadmete paigaldamine ja ühendamine


Kaabliredelite ja -rennide paigaldamine


Elektripaigaldiste rekonstrueerimine ja remontimine


Kaablitrasside ehitamine


Õhuliinide ehitamine


Tänava- ja välisvalgustuse ehitamine ja hooldamine


Elektri käit


Elektripaigaldise ettevalmistamine korraliseks tehniliseks kontrolliks